Vítejte na Duchově! Abyste mohli maximálně využívat naše služby, přihlaste se nebo si založte nový účet
Počet stromů
Voda (litry)
NOVINKA Koupit 250 litrů vody
Cena: 5

Poslat Karkulku pro 20 litrů
Cena: 1 jablko (máte )
Semínka
Semínkové kolo štěstí
Koupit 250 semínek
za 5
Postřik (hodin)
Koupit 6 hodin postřiku
Cena: 0.000

Máte sud na hodin
Koupit sud na vodu na týden
Cena: 9 /týden

Jak funguje strašidelný les?

Strašidelný les je velmi temným místem a proto je ideální pro vyrábění duchů. Vašim cílem je mít, co největší les, který bude generovat co nejvíce duchů. Za každých 10 stromů v lese se Vám vygeneruje každou hodinu 1 duch. Každý strom v lese ale také spotřebuje každou hodinu 0.01 litru vody. Pro vodu musíte posílat Karkulku, která spotřebuje na jednu cestu jedno jablko z freshbaru a přinese Vám 20 litrů vody. Vaším cílem je tak mít dostatek vody a velké množství stromů. Pokud nemáte některou hodinu vodu, stromům se nic nestane, ale nevygenerují tuto hodinu žádné duchy. Stromy také může napadnou choroba, která vždy zničí 1-6% Vašich stromů. Bránit se proti ní můžete postřikem, který stojí pouze 0.0005 za každý strom, který akutálně máte a vydrží 6 hodin, během kterých nebudou mít případné choroby na Váš les vliv. Postřik můžete mít maximálně na 30 hodin najednou. Vygenerovaní duchové se ukládají a je třeba si je vždy vyzvednout tlačítkem pod zasazením nových stromů. Toto vyzvedávání nemusíte provádět každou hodinu, ale zásoba duchů má maximální kapacitu 10 000. Pokud si je do 10 000 nevzvednete, další se nepřipisují, dokud si nevyzvednete současné vygenerované duchy. Maximální počet stromů, které můžete mít se základní kapacitou lesa je 5 000. Můžete si však pronajímat další pozemky, které Vám nyvýši maximální počet stromů, které můžete zasadit, ale také navýší maximální kapacitu, takže nebudete muset stromy vyzvedávat tak často.
Jak funguje sud?
Při zakoupení sudu můžete získávat vodu, která naprší během deště. Pokud sud nemáte, během deště získávte jen výhodu s růstem stromů. Pokud ho máte, získáte i uvedenou vodu, která napršela.

Les generuje aktuálně:
0 za hodinu

Toto číslo navýšíte zasazením více stromů

Les už Vám celkem vygeneroval:
Rozšíření limitu a kapacity lesa
Les můžete dvakrát rozšířit. Základní kapacita lesa je 10 000 stromů a uchovávání zásoby maximálně 10 000 vygenerovaných duchů. Navýšením získáte možnost zasadit více stromů a také navýšení maxima duchů v zásobě, takže zásobu nevyzvednutých duchů nemusíte vybírat tak často. Druhou část lesa si můžete pronajmout vždy na týden (168 hodin), třetí část pak na 84 hodin. Pokud si nájem neprodloužíte, sníží se maximální kapacita lesa i zásoby, ale o nic nepřijdete, jen nebudete moci sázet další stromy a získávat další duchy do zásoby, pokud budete přes své aktuální maximum. Zbývající čas druhé části lesa musí být alespoň o 85 hodin delší než třetí, abyste si mohli zakoupit/prodloužit pronájem třetí části lesa.
Zbývá neomezeně
Maximum stromů
na 5 000
Maximální kapacita
10 000 duchů
Zbývá hodin
Navýšení maxima stromů
na 15 000
a maximální kapacity na
30 000 duchů
Zbývá hodin
Musíte nejprve
zakoupit druhou
část lesa na
dostatek hodin
Proběhlé choroby Vašeho lesa
V této tabulce jsou uvedeny všechny choroby lesa bez ohledu na to, zda jste měli nebo neměli aktivní postřik. Choroby proběhlé během postřiku se zde ukazují, ale nesnížily stav Vašich stromů.
Datum a čas Událost
2021-07-31 09:00:04Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 1 %.
2021-07-31 04:00:05Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 221 litrů vody.
2021-07-31 03:00:04Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 1 %.
2021-07-30 23:00:05Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 2 %.
2021-07-30 20:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 2 % Vašich stromů.
2021-07-30 17:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 3 % Vašich stromů.
2021-07-30 16:00:04Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 2 %.
2021-07-30 15:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 2 % Vašich stromů.
2021-07-30 14:00:04Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 1 %.
2021-07-30 10:00:05Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 308 litrů vody.
2021-07-30 09:00:05Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 224 litrů vody.
2021-07-30 06:00:04Stromy napadla choroba, zemřelo 5 % Vašich stromů.
2021-07-30 03:00:04Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 2 %.
2021-07-30 02:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 2 % Vašich stromů.
2021-07-30 00:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 3 % Vašich stromů.
2021-07-29 10:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 3 % Vašich stromů.
2021-07-29 08:00:05Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 202 litrů vody.
2021-07-29 06:00:04Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 378 litrů vody.
2021-07-29 05:00:05Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 1 %.
2021-07-29 00:00:04Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 367 litrů vody.
2021-07-28 22:00:06Počasí stromům přálo, rozmnožily se o 2 %.
2021-07-28 21:00:05Stromy napadla choroba, zemřelo 6 % Vašich stromů.
2021-07-28 18:00:04Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 216 litrů vody.
2021-07-28 17:00:05Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 393 litrů vody.
2021-07-28 16:00:05Déšť! Tuto hodinu se Vám přičetl dvojnásobný zisk za stromy bez odečtení další vody. Pokud máte sud na vodu, tak jste získali 239 litrů vody.